Kompleksowe usługi z zakresu ochrony danych osobowych
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r.


Zakres wykonywanych usług/dokumentów:

Polityka Bezpieczeństwa - określająca zasady przetwarzania danych osobowych

Zbiory danych - zestawy danych według określonych kryteriów,

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym - sposób zabezpieczenia oraz przetwarzania danych w systemie informatycznym

Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym - wdrożenie i eksploatację środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem – możliwość skorzystania z usług INFORMATYKA

Usuwaniu danych - zniszczenie danych osobowych lub ich modyfikację,

Wykaz budynków, pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych

Opis struktury zbiorów danych zawierający powiązania oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Uprawnienia pracownikom, którzy przetwarzają dane

Ewidencja osób przetwarzających dane

Zestawienie danych osobowych.

Administratora bezpieczeństwa informacji –wyznaczonego w celu nadzorowania i przestrzegania zasad

Ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w podmiocie, niezależnie od formy ich przetwarzania oraz od tego czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

Ochrona danych osobowych ma zastosowanie wobec wszystkich komórek organizacyjnych w tym oddziałów, samodzielnych stanowisk pracy i wszystkich procesów przebiegających w ramach przetwarzania danych


Administrator Danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w podmiocie.

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych:
 • szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych i sposobów ich ochrony;
 • kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;
 • monitorowanie zastosowanych środków ochrony;
 • ciągłe śledzenie zmieniających się zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, także uwzględnianie
 • zmieniającego się prawa;
 • kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty trzecie, którym dane zostały udostępnione lub powierzone.


 • Przygotowanie pełnej dokumentacji już od 500 zł!

  Dodatkowe informacje kontakt:

  komplex@adres.pl
  34/315 02 18
  506 970 986 – Celina Prokop

  Biuro Komplex

  Jedyne biuro w pełni oferujące wszystkie niezbędne usługi potrzebne do efektywnego prowadzenia Firmy !
  Rejestrując się u Nas dostajesz: Biuro z sekretariatem, sale konfrencyjne, dostęp do internetu, tel/fax, Usługi księgowe, kadry-płace, usługi bhp i P.Poż, usługi marketingowe w tym - reklama, tworzenie strony internetowej, usługi przedstawiciela handlowego.
  Koszt pełnego pakietu - od 350 zł netto/miesięcznie  Kontakt

  506 970 986 Celina Prokop
  601 451 493 Paweł Prokop
  794 570 059 Piotr Dędek
  504 915 912 Małgorzata Grzyb

  e-mail: komplex@adres.pl